Afrika Hangi Kıtada

Afrika Hangi Kıtada

Afrika ülkemi kıta mı? Afrika, Asya’dan sonra en büyük ikinci kıtadır. Atlantik ve Hint Okyanusları arasında yer alır. Kuzeyinde Akdeniz, güneyinde Güney Okyanusu bulunur. Kuzey kısmı Dünyanın en büyük çölü olan Sahra ile kaplıdır. Doğuda dünyanın en uzun nehri olan Nil bulunur. İLGİLİ :   Türkiye’nin En Tehlikeli 22 Mahallesi

Read More »

Afrika Nerede?

Afrika Nerede?

Afrika, Asya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Aynı zamanda en kalabalık ikinci kıtadır (yani orada en fazla ikinci insanın yaşadığı kıtadır). dünya insan nüfusunun% 16’sı – 2016’da 1.216 milyar – orada yaşıyor! Aynı zamanda Dünya’nın toplam yüzey alanının% 6’sını ve arazi alanının% 20’sini kaplar. İLGİLİ :   Türkiye’nin En Tehlikeli 22 Mahallesi

Read More »

Batı Şeria Nerede?

Batı Şeria Nerede?

Batı Şeria, İsrail ülkesinde bulunan başka bir arazi alanıdır, ancak 2.173 mil karelik Gazze Şeridi’nden çok daha büyüktür. Batı Şeria, İsrail’in doğu sınırı boyunca Ürdün Nehri’nin batı kıyıları ve Ölü Deniz’in çoğu boyunca uzanır ve böylece adını almıştır. Kutsal Kudüs şehri, uluslararası hukuk tarafından Batı Şeria’nın bir parçası olarak kabul edilir ve Doğu Kudüs hem İsrailliler hem de Filistinliler tarafından …

Read More »

Gazze Nerede

Gazze Nerede

Gazze Şeridi, Akdeniz’in doğu kıyısında, İsrail ve Mısır ile sınır komşusu olan küçük ama yoğun nüfuslu bir Filistin yerleşim bölgesidir. Batı Şeria ile birlikte Filistin topraklarını oluşturur. Gazze şeridinin iki milyondan fazla nüfusu vardır. İLGİLİ :   Türkiye’nin En Tehlikeli 22 Mahallesi

Read More »

Arjantin hangi yarım kürede?

Arjantin hangi yarım kürede?

Brezilya’dan sonra Güney Amerika’nın en büyük ikinci ülkesi olan Arjantin, 2,8 milyon kilometrekarenin (km2) üzerinde bir alanı kaplamaktadır. Güney Amerika kıtasının güney bölgesine uzanır ve batıda Şili, kuzeyde Bolivya ve Paraguay ve kuzey doğuda Uruguay ile sınırları paylaşır. Arjantin’in doğu sahil şeridi, Güney Atlantik Okyanusu boyunca 4.700 metreden (m) fazla uzanır. İLGİLİ :   Türkiye’nin En Tehlikeli 22 Mahallesi

Read More »

Alaska Hangi Kıtada?

Alaska Hangi Kıtada?

Alaska Hangi Kıtada? Alaska bağımsız bir kıta değil, Kuzey Amerika’nın ayrılmaz ve büyüleyici bir parçasıdır. Teksas eyaletinin iki katından fazla olmasına rağmen, Alaska bir kıta değildir. Ancak 49. eyalet, Kuzey Amerika kıtasının önemli bir bölgesini oluşturuyor. İLGİLİ :   Türkiye’nin En Tehlikeli 22 Mahallesi

Read More »

Alaska Hangi Ülkede?

Alaska Hangi Ülkede

Alaska, Kuzey Amerika’da bulunan geniş bir bölgedir. Genişliğine rağmen, Alaska bağımsız bir egemen devlet olmadığı için bir ülke değildir. Alaska, Amerika Birleşik Devletleri’nin 49. eyaletidir. 17 Temmuz 1958’de Alaska, 3 Ocak 1959’da eyalet olarak ilan edilmesine yol açan eyalet oldu. İLGİLİ :   Türkiye’nin En Tehlikeli 22 Mahallesi

Read More »

Alaska Nerede?

Alaska Nerede?

Alaska, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeybatı köşesinde, doğuda Kanada ve batıda Rusya ile komşudur. (Rusya, feribot veya araba ile geçilemeyen Bering Boğazı ile ayrılmış olsa da). İLGİLİ :   Türkiye’nin En Tehlikeli 22 Mahallesi

Read More »

Antigua ve Barbuda Hangi Kıtada?

Antigua ve Barbuda Hangi Kıtada?

Antigua ve Barbuda Karayipler’de bulunur ve Kuzey Amerika kıtasının bir parçasıdır. Antigua ve Barbuda, dünyanın en küçük 14. ülkesidir. Ülke, yılın her günü için bir tane olmak üzere 365 farklı plaja sahip olmasıyla ünlüdür. Batı yarımküre ‘deki en büyük Firkateyn Kuş kolonisine ev sahipliği yapıyor. İLGİLİ :   Türkiye’nin En Tehlikeli 22 Mahallesi

Read More »

Antigua ve Barbuda Nerede?

Antigua ve Barbuda Nerede?

Antigua ve Barbuda, Doğu Karayipler’de 3 adadan oluşan tropikal ama kurak bir ülkedir. En büyüğü olan Antigua, Obama Dağı’nda yaklaşık 400 metreye kadar yükselen tenha koylara ve kumlu plajlara, mercan resiflerine ve volkanik kayalara sahiptir. Barbuda, büyük bir lagüne sahip düz bir mercan adasıdır, küçük Redonda ise kayalık ve ıssızdır. İLGİLİ :   Türkiye’nin En Tehlikeli 22 Mahallesi

Read More »

Amerika Birleşik Devletleri Hangi Kıtada?

Amerika Birleşik Devletleri Hangi Kıtada?

Amerika Birleşik Devletleri bir kıtadır: Kuzey Amerika kıtasında ve Columbia Bölgesi’nde bulunan 49 Eyalet (Hawaii hariç Alaska dahil). Üçüncü en büyük kıta olan Kuzey Amerika, kuzeybatıdaki küçük Aleut Adaları’ndan güneydeki Panama Kıstağı’na kadar uzanır. Kuzey Amerika, 15. yüzyıl Avrupalı kaşifleri için yeni olan, ancak orada yaşayan Yerli halka ev sahipliği yapan üç kıtadan biridir (Güney Amerika ve Okyanusya ile birlikte). …

Read More »

Afganistan Hangi Kıtada

Afganistan Hangi Kıtada

Orta Doğu, Asya kıtasında Mısır’dan İran’a uzanan bir bölgedir. Afganistan ile ilgili konuşmalar sırasında oldukça sık duyulan bir şey, özellikle Afganistan’daki olaylar genellikle Orta Doğu ülkelerdekilerle birlikte düşünüldüğünden, ülkenin bu paranteze dahil edilip edilemeyeceğidir. İLGİLİ :   Türkiye’nin En Tehlikeli 22 Mahallesi

Read More »

Kırım hangi kıtada?

Kırım hangi kıtada

Kırım, Ukrayna’nın güneyinden Karadeniz ile Azak Denizi arasında uzanan bir yarımada üzerinde yer almaktadır. Rusya’dan doğuya dar Kerç Boğazı ile ayrılmıştır. İLGİLİ :   Türkiye’nin En Tehlikeli 22 Mahallesi

Read More »

Kırım Nerede?

Kırım Nerede?

Kırım yarımadası, Karadeniz’in kuzey kıyısında, dar bir geçit ile Ukrayna’ya bağlanmaktadır. Çok kültürlü bir tarihe sahip binlerce yıldır ticaret ağlarında önemli bir kavşak noktası olmuştur. İLGİLİ :   Türkiye’nin En Tehlikeli 22 Mahallesi

Read More »

Ermenistan Hangi Kıtada

Ermenistan Hangi Kıtada

Ermenistan, antik tarihi, muhteşem mimarisi, muhteşem doğası ve misafirperver insanları olan eski bir ülkedir. İLGİLİ :   Türkiye’nin En Tehlikeli 22 Mahallesi

Read More »