Mardin

Savur Nerede, Hangi Şehirde

Mardin ilçelerinden olan Savur ismini Arapça almaktadır Süryani kültürünün hakim olduğu ilçe tarihi skilere kadar inmektedir. Hititler dönemine kadar inen bu köklü bir tarihe sahiptir Mezopotamya fazla su Üzerinde Kurulu olduğu için geniş tarım alanları mevcuttur Bizans İmparatorluğu’nun hakimiyetine girmiş olan ilçe daha sonra Selçuklular döneminde Türk toprağa olmuştur. Bu nedenle ilçede çok fazla Kale Camii Kaya evleri yer almaktadır …

Read More »

Ömerli Nerede, Hangi Şehirde

Mardin ilçelerinden olan Ömerli ilçesi Mardin’in küçük ilçelerinden birisidir daha çok Bucak görüntüsündedir. Çok fazla ekonomik kaynağı olmayan bu ilçe daha çok tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya çalışmaktadır eski bir tarihi yoktur. Bu nedenle tarihi yapıları olmayan bir ilçedir ilçede karasal iklim koşulları kimse sürmektedir. İklimi ve tarım alanlarının varlığına bağlı olarak temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Daha …

Read More »

Mazıdağı Nerede, Hangi Şehirde

Mardin’in sevimli ilçelerinden birisi olan Mazıdağı ilçesi ismiyle anılan Mazı Dağı eteklerinde kuruludur. Türkiye’nin en zengin fosfat yataklarının yer aldığı Mazıdağı ülkeyi gübre üretimi konusunda katkıda bulunmaktadır maden yataklarının varlığına bağlı olarak ilçede gelişmiş bir ekonomik hayat vardır. Ayrıca taş devrinden günümüze kalan zam Burhan Alihan mağaraları dikkat çekmektedir doğal güzellikleri diğer ilçelere göre fazla olan Mazıdağı ekonomik hayatın canlı …

Read More »

Kızıltepe Nerede, Hangi Şehirde

Mardin’in güzel ilçelerinden birisi olan Kızıltepe eski ve köklü bir tarihe sahiptir Mezopotamya’nın verimli toprakları üzerinde kurulmuştur. Eyyübiler tarafından yağmalanan ve on ikinci yüzyıla kadar tarihine bölgede Artuklular hüküm sürmüştür yani konaklama merkezi olarak kullanılan hanlar hamamlar camiler medreseler ilçede görülmeye değer tarihi yapılardır İsmet Kızıltepe olarak değiştirilmiştir. Coğrafi yapısı tipik Güneydoğu Anadolu yapısı olup platolardan oluşmaktadır Bu nedenle tarım …

Read More »

Yeşilli Nerede, Hangi Şehirde

Mardin ilçelerinden olan Yeşilli ilçesi Mardin’in küçük ilçelerinden birisidir daha çok Bucak görüntüsündedir. Çok fazla ekonomik kaynağı olmayan bu ilçe daha çok tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya çalışmaktadır eski bir tarihi yoktur. Bu nedenle tarihi yapıları olmayan bir ilçedir ilçede karasal iklim koşulları kimse sürmektedir. İklimi ve tarım alanlarının varlığına bağlı olarak temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır daha …

Read More »

Dargeçit Nerede, Hangi Şehirde

Mardin ilçelerinden olan Dargeçit ilçesi Mardin’de görülmeye değer ülkelerden birisidir Süryani kültürünün hâkim olduğu ilçede Hristiyanlık din olarak kabul edilmektedir. Dargeçit bölgesi Hıristiyanların ve Ermenilerin yaşadığı bir alandır Kürtler eski döneminde burada yaşamışlar da ve zamanla Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Daha çok Zerdüşt inancına sahiptiler. Arapların gelmesiyle birlikte Kürtlerle İslam’da tanışmışlardır. O yüzden şehrin çoğunda Süryaniler yaşamaktadır zamanla göç alarak büyümüş …

Read More »

Nusaybin Nerede, Hangi Şehirde

Mardin’in ilçelerinin olan Nusaybin köklü bir tarihe sahiptir ilçede milattan önce 3000 yıllara dayanan bir tarih vardır. Sümerler Dönemi’nden kalma Babil’iler döneminden ve alsalar Dönemi’nden kalma tarihi eserler mevcuttur bölge Roma hâkimiyetine girmiştir. Daha sonra ise Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetine geçmiştir. Neredeyse 5000 yıllık bir geçmişe sahip olan ilçede son derece zengin tarihi mekânları yer almaktadır. Sosyal yapı Süryaniler tarafından oluşturulmaktadır …

Read More »

Midyat Nerede, Hangi Şehirde

Mardin’in sınır ilçelerinden olan Midyat görülmeye değer doğal güzelliklere sahiptir eski dönemden Aramiler tarafından ilçede pek çok tarihi yapı oluşturulmuştur. Süryani kültürü burada daha kimdir ismini Süryani cidden almaktadır Ermenilerin bölgede zamanında yaşamış olmasına bağlı olarak Ermeni kültürü hakimdir. Bununla birlikte izledi dinine mensup insanlar da burada yaşamaktadır zaten Midyat’a dinler ve diller şehri denilmektedir çok farklı kültürdeki insanların bir …

Read More »

Derik Nerede, Hangi Şehirde

Mardin’in güzel ilçelerinden birisi olan Derik ilçesi ilk kez Ermenilerin yerleşmesi ile kurulmuştur ilçe 1930 lu yıllara kadar Ermeni hâkimiyetinde kalmıştır. Daha sonra Müslüman Kürtler Ermeni nüfusunu geçince burada Kürtler geçmeye başlamıştır eski ve köklü bir tarihe sahiptir Hristiyanlık diğer ilçelerde olduğu gibi burada da varlığını sürdürmektedir. Burada Hristiyanlar Süryani kültürünü yaşatmaktadır. İlçenin tarihi eski olmakla birlikte çok fazla mimarisinin …

Read More »